Tác giả: Vui Học IT

Máy chiếu có Bluetooth không?

Bluetooth không chỉ dành cho điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay của bạn. Có máy chiếu và bộ thu Bluetooth cho phép bạn kết nối …

Cách phóng to trên PC Windows

Windows cung cấp nhiều cách khác nhau để phóng to màn hình của bạn, cho phép bạn xem xét kỹ hơn các mục của mình. Chúng tôi sẽ hướng dẫn …